Αρχική Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί Προμηθειών
Διαγωνισμοί Προμηθειών
Φίλτρο     Προβολή # 
1 Προμήθεια υδραυλικών υλικών και υλικών αυτόματου ποτίσματος. (31.05.2017)
2 Προμήθεια εναλλακτών για τις κολυμβητικές δεξαμενές του δημοτικού κολυμβητηρίου. (31.05.2017)
3 Εργασίες πλυσίματος και γρασαρίσματος οχημάτων.(19.05.2017)
4 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2017.(22.05.2017 )
5 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2017.(16.05.2017)
6 Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών (λαμπτήρων, καλωδίων, αγωγών, πινάκων, φωτιστικών σωμάτων και διαφόρων εξαρτημάτων τους) 2017.(03.05.2017 )
7 Προμήθεια τροφίμων έτους 2017.(01.05.2017)
8 Εργασίες κλαδέματος και καθαρισμού υψηλών δέντρων έτους 2017.(03.03.2017)
9 Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων ανελκυστήρων 2017.
10 Προμήθεια χημικού υλικού για τη συντήρηση κολυμβητικής δεξαμενής 2017. (06.02.2017)
11 Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών και πρόσθετων έτους 2017
 
Cheap MasteroneThere are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

All rights reserved Municipality of Petroupolis 2017 | Designed & Developed By Profile Software