Αρχική Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί Προμηθειών
Διαγωνισμοί Προμηθειών
Φίλτρο     Προβολή # 
1 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018. (04.09.2018)
2 Προμήθεια ψυκτών νερού δικτύου με φίλτρο. (30.07.2017)
3 Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών 2018 (16.07.2018)
4 Προμήθεια τροφίμων 2018. (01.06.2018)
5 Mισθώματα μεταφορικών μέσων 2018.(23.05.2018)
6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2018 (21.05.2018)
7 Προμήθεια πολυμηχανήματος ανάγνωσης και σχεδίασης μεγέθους Α0. (02.04.2017)
8 Προμήθεια χημικού υλικού για την συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου 2018. (23.03.2018)
9 Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και πρόσθετων ετών 2018,2019 και 2020 (13.04.2018)
10 Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας.(08.01.2018)
11 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και ανταλλακτικά προγραμματισμένης συντήρησης μεταφορικών μέσων 2017.(12.01.2018)
 
Today, Payday Loans Ohio are legitimate, but there are illegal transactions that are still on the rise. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

All rights reserved Municipality of Petroupolis 2018 | Designed & Developed By Profile Software