Αρχική Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί Προμηθειών
Διαγωνισμοί Προμηθειών
Φίλτρο     Προβολή # 
1 Προμήθεια υλικών για τη διαμόρφωση δύο παιδικών χαρών στις οδούς Πλούτωνος και Πίνδου στο Δήμο Πετρούπολης.
2 Προμήθεια υλικών και οργάνων για την συντήρηση των υφιστάμενων παιδικών χαρών και των αθλοτόπων.
3 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018. (04.09.2018)
4 Προμήθεια ψυκτών νερού δικτύου με φίλτρο. (30.07.2017)
5 Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών 2018 (16.07.2018)
6 Προμήθεια τροφίμων 2018. (01.06.2018)
7 Mισθώματα μεταφορικών μέσων 2018.(23.05.2018)
8 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2018 (21.05.2018)
9 Προμήθεια πολυμηχανήματος ανάγνωσης και σχεδίασης μεγέθους Α0. (02.04.2017)
10 Προμήθεια χημικού υλικού για την συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου 2018. (23.03.2018)
11 Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και πρόσθετων ετών 2018,2019 και 2020 (13.04.2018)
12 Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας.(08.01.2018)
13 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και ανταλλακτικά προγραμματισμένης συντήρησης μεταφορικών μέσων 2017.(12.01.2018)
 
online loans . In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

All rights reserved Municipality of Petroupolis 2018 | Designed & Developed By Profile Software