Αρχική Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί Προμηθειών
Διαγωνισμοί Προμηθειών
Φίλτρο     Προβολή # 
1 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού έτους 2017. (24.07.2017)
2 Προμήθεια προμήθεια εξοπλισμού πυροπροστασίας για το Πνευματικό Κέντρο. (16.06.2017)
3 Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής.(12.06.2017 )
4 Προμήθεια υδραυλικών υλικών και υλικών αυτόματου ποτίσματος. (31.05.2017)
5 Προμήθεια εναλλακτών για τις κολυμβητικές δεξαμενές του δημοτικού κολυμβητηρίου. (31.05.2017)
6 Εργασίες πλυσίματος και γρασαρίσματος οχημάτων.(19.05.2017)
7 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2017.(22.05.2017 )
8 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2017.(16.05.2017)
9 Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών (λαμπτήρων, καλωδίων, αγωγών, πινάκων, φωτιστικών σωμάτων και διαφόρων εξαρτημάτων τους) 2017.(03.05.2017 )
10 Προμήθεια τροφίμων έτους 2017.(01.05.2017)
11 Εργασίες κλαδέματος και καθαρισμού υψηλών δέντρων έτους 2017.(03.03.2017)
12 Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων ανελκυστήρων 2017.
13 Προμήθεια χημικού υλικού για τη συντήρηση κολυμβητικής δεξαμενής 2017. (06.02.2017)
14 Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών και πρόσθετων έτους 2017
 
How To Buy Testosteronequick loans . In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

All rights reserved Municipality of Petroupolis 2017 | Designed & Developed By Profile Software