Αρχείο(Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί)
Φίλτρο     Προβολή # 
# Τίτλος
1 Περιληπτική διακήρυξη για τη συλλογή απορρύπανση και οριστική διαγραφή των ακινητοποιημένων/εγκαταλελειμμένων οχημάτων
2 Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ενός απορριματοφόρου.
3 Προμήθεια αναλωσίμων για Η/Υ, εκτυπωτές , φαξ, φωτοτυπικών μηχανημάτων, φωτοτυπικού χαρτού, γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου 2016.(18.02.2016)
4 Προμήθεια Τροφίμων Έτους 2016.
5 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας στο Δημοτικό Κοιμητήριο.(29.02.2016)
6 Εργασίες κλαδέματος και καθαρισμού υψηλών δέντρων 2016.(29.02.2016)
7 Προμήθεια υλικών για τη διαμόρφωση δύο παιδικών χαρών στις οδούς Κωνσταντινουπόλεως – Ελαιών, Πίνδου-Τσακάλωφ στο Δήμο Πετρούπολης.(04.04.2016)
8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2016.(28.03.2016)
9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2016.(28.03.2016)
10 Προμήθεια Χρωμάτων. (06.04.2016)
11 Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για τη συντήρηση του Άλσους Αγ.Δημητρίου.(13.04.2016)
12 Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών ( λαμπτήρων,καλωδίων,αγωγών,πινάκων,φωτιστικών σωμάτων και διαφόρων εξαρτημάτων τους) 2016. (11.04.2016)
13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Αθλητικού Υλικού.(15.04.2016)
14 Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού 2016.(05.05.2016)
15 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2016.(06.05.2016)
16 Mισθώματα μεταφορικών μέσων 2016.(16.05.2016)
17 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2016 (Επαναληπτικός Διαγωνισμός).(17.05.2016)
18 Εργασίες στήριξης και αναδιαμόρφωσης διαζωμάτων στο χώρο του Νεκροταφείου.(20.05.2016)
19 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων.(20.05.2016)
20 Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας.(03.06.2016)
21 Προμήθεια οργάνων και δαπέδων για παιδικές χαρές 2016.(16.06.2016)
22 Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος συναγερμού στο αμαξοστάσιο.(29.06.2016)
23 Προμήθεια υδραυλικών υλικών και υλικών αυτόματου ποτίσματος.(28.07.2016)
24 Εργασίες καθαρισμού μοκετών, χαλιών, ταπί, κουρτινών, κλπ 2016.(23.09.2016)
25 Εργασίες στείρωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αδέσποτων 2016.(27.09.2016)
26 Προμήθεια καθαριστικού υλικού πλυντηρίων κάδων μηχανικής αποκομιδής 2016.(30.09.2016)
27 Εργασίες ραντισμού σε δενδρόφυτες περιοχές 2016.(30.09.2016)
28 Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος 2016.(30.09.2016)
29 Προμήθεια τροφίμων για τη Δημοτική Αποθήκη και προμήθεια πρωινού και δεκατιανού των υποσιτιζόμενων μαθητών του Δήμου Πετρούπολης.(05.10.2016)
30 Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας.(30.09.2016)
31 Εργασίες καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής 2016. (05.10.2016)
32 Εργασίες διάνοιξης νέων χώρων ταφής.(05.10.2016)
33 Εργασίες συντήρησης και επισκευής κάδων μηχανικής αποκομιδής.(25.10.2016)
34 Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων από Ορκωτούς Λογιστές (χρήσης 2016).(25/10/2016)
35 Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού πυρόσβεσης για Δημοτικούς χώρους.(01.11.2016)
36 Προμήθεια εξοπλισμού ιατρείων.(08.11.2016)
37 Προμήθεια χημικού υλικού για τη συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής 2016.(15.11.2016)
38 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης-φωτοτυπικών και φαξ.(28.11.2016)
39 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων 2016.(23.11.2016)
40 Προμήθεια Ανταλλακτικών Προγραμματισμένης Συντήρησης Μεταφορικών Μέσων.(21.11.2016)
41 Προμήθεια συστημάτων Η/Υ εκτυπωτών, λοιπόν περιφερειακών και λογισμικών 2016.(07.12.2016)
42 Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων ασανσέρ.(02.12.2016)
43 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτίμηση της αγοραίας αξίας αγροτεμάχιου (15.01.2014)
44 Προμήθεια αναλώσιμων για Η/Υ, εκτυπωτές και φαξ, αναλώσιμων φωτοτυπικών μηχανημάτων, φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού.(06.03.2014)
45 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων τροφίμων (είδη κρεοπωλείου - γάλα εργαζομένων) (28.04.2014)
46 Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού µε διαπραγµάτευση (µε δηµοσίευση προκήρυξης) για την προμήθεια τροφίμων (είδη οπωροπωλείου) (04.04.2014)
47 Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών.(07.04.2014)
48 Προμήθεια υλικών σιδήρου και λαμαρίνας.(07.04.2014)
49 Προμήθεια αθλητικών οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων.(08.04.2014)
50 Προμήθεια υγειονομικού υλικού. (09.04.2014)
51 Προμήθεια χρωμάτων. (09.04.2014)
52 Προμήθεια ανταλλακτικών προγραμματισμένης συντήρησης μεταφορικών μέσων.(16.04.2014)
53 Περίληψη διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου.(29.04.2014)
54 Προμήθεια γευμάτων για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών.(07.05.2014)
55 Προμήθεια καπακιών κάδων μηχανικής αποκομιδής.(12.05.2014)
56 Προμήθεια ασφαλτικού και ψυχρού ασφαλτικού υλικού.(14.05.2014)
57 Προμήθεια χημικού υλικού για τη συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής 2014.(14.05.2014)
58 Aσφαλιστική κάλυψη μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργων.(15.05.2014)
59 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.(16.05.2014)
60 Προμήθεια προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων.(16.05.2014)
61 Μίσθωση μεταφορικών μέσων (04/06/2014)
62 Δαπάνη ελέγχου ΚΤΕΟ.(10.06.2014)
63 Προμήθεια υδραυλικών υλικών, υλικών αυτόματου ποτίσματος και υλικών επισκευής υδροπαροχών 2014.(19.06.2014)
64 Προμήθεια συστημάτων Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών 2014.(30.06.2014)
65 Προμήθεια καθαριστικού υλικού πλυντηρίων κάδων μηχανικής αποκομιδής.(03.07.2014)
66 Προμήθεια εξοπλισμού & μηχανολογικού υλικού Πνευματικού Κέντρου. (26.08.2014)
67 Προμήθεια φυσικής και τεχνητής ξυλείας.(25.07.2014)
68 Προμήθεια λογισμικών Η/Υ 2014.(31.07.2014)
69 Εργασίες κλαδέματος και καθαρισμού ψηλών δένδρων 2014.(01.08.2014)
70 Δαπάνη πιστοποίησης των παιδικών χαρών του Δήμου.(04/08/2014)
71 Eργασίες προληπτικής συντήρησης και επισκευής εσωτερικής εγκατάστασης δικτύων φυσικού αερίου, καυστήρων και λεβήτων αερίου .(07/08/2014)
72 Προμήθεια οστεοθυρίδων και εξαρτημάτων αυτων 2014 (19.09.2014).
73 Προμήθεια φωτοτυπικού χάρτου 2014.(15.10.2014)
74 Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014, από ορκωτούς λογιστές. (21.10.2014)
75 Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και πρόσθετων έτους 2015. (23.12.2014)
76 Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού 2014.(11.12.2014)
77 Προμήθεια κλιματιστικών.(12.12.2014)
78 Προμήθεια με τίτλο "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ". (15.01.2015)
79 Προμήθεια φωτοτυπικού χάρτου 2015.(27.01.2015)
80 Προμήθεια αναλωσίμων για Η/Υ, εκτυπωτές και φαξ-αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων και μηχανογραφικού χαρτιού 2015.(26.02.2015)
81 Προμήθεια τροφίμων. (12.03.2015)
82 Προμήθεια προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών ( λαμπτήρων,καλωδίων,αγωγών,πινάκων,φωτιστικών σωμάτων και διαφόρων εξαρτημάτων τους) 2015.(05.03.2015)
83 Εργασίες αποκατάστασης κεντρικών χώρων Κοιμητηρίου. (12.03.2015)
84 Ασφαλιστική κάλυψη μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργων. (21/04/2015)
85 Προμήθεια υδραυλικών υλικών, υλικών αυτόματου ποτίσματος και υλικών επισκευής υδροπαροχών 2015.(20.04.2015)
86 Προμήθεια καθαριστικού υλικού πλυντηρίων κάδων μηχανικής αποκομιδής. (22.04.2015)
87 Προμήθεια τροφίμων (Είδη Αρτοποιείου). (15.05.2015)
88 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ. (Ακυρώθηκε)
89 Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού 2015. (08.05.2015)
90 Προμήθεια εξοπλισμού των Παιδικών Σταθμών 2015. (21.05.2015)
91 Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών 2015. (12.06.2015)
92 Εργασίες άρσης επικινδυνότητας ραμπών ΑΜΕΑ στην Κεντρική Λεωφόρο. (15.06.2015)
93 Προμήθεια αθλητικών ειδών. (19.06.2015)
94 Προμήθεια κάμερας ελέγχου αποχετεύσεων. (30.06.2015)
95 Mισθώματα μεταφορικών μέσων 2015.(06.07.2015)
96 Προμήθεια και τοποθέτηση τεντών στο ΚΕΠ.(21.07.2015)
97 Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας 2015 (04.08.2015)
98 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάδειξη αναδοχου για την δαπάνη πιστοποίησης των παιδικών χαρών του Δήμου.(07/09/2015)
99 Προμήθεια φυσικής και τεχνητής ξυλείας.(14.09.2015)
100 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. (15-09-2015)
101 Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής κάδων μηχανικής αποκομιδής.(18.09.2015)
102 Προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.(05.10.2015)
103 Προμήθεια φωτοτυπικού χάρτου 2015. (09.10.2015)
104 Aνάδειξη αναδόχου για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων από ορκωτούς λογιστές(χρήσης 2015).
105 Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2015
106 Ανάδειξη αναδοχου εκτελέσεως της προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού λειτουργίας του παιδικού σταθμού στο Ο.Τ 220.
107 Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και πρόσθετων έτους 2016
108 Περίληψη εκδήλωσης ενδιαφέροντος μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων(21/12/2015)
109 Προμήθεια υλικών δαπέδων Παιδικών Χαρών. (10.12.2015)
110 Προμήθεια συστημάτων Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών 2015. (28.12.2015)
111 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες αποκατάστασης κεντρικών χώρων κοιμητηρίου
112 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων.(27.01.2014)
 
installment loans . But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Εκδηλώσεις

24.02.2018 - 24.02.2018 | 11.00
ΣΕΜΙΝAΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΏΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟYΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ.
ΣΕΜΙΝAΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΏΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟYΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑΣτο πλαίσιο του  Ε.Π. Επισιτιστικής και


All rights reserved Municipality of Petroupolis 2018 | Designed & Developed By Profile Software