Αρχική Δήμος Δημοτικό Συμβούλιο Αρχείο Αποφάσεων Δ.Σ.
Αρχείο Αποφάσεων Δ.Σ.
1η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(12.01.2017)

Δείτε την πρόσκληση της 1ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη  12 Ιανουαρίου  2017 και ώρα 20:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61)


 

 
2η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(26.01.2017)

Δείτε την πρόσκληση της 2ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη  26 Ιανουαρίου  2017 και ώρα 20:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).


 

 
3η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(23.02.2017)

Δείτε την πρόσκληση της 3ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη  23 Φεβρουαρίου  2017 και ώρα 20:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).


 

 
1η Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(05.03.2017)

Δείτε την πρόσκληση της 1ης Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 και ώρα  10:00 , στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).


 

 
4η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(16.03.2017)

Δείτε την πρόσκληση της 4ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη  16 Μαρτίου  2017 και ώρα 20:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).


 

 
5η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(04.04.2017)

Δείτε την πρόσκληση της 5ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη  4 Απριλίου  2017 και ώρα 20:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).


 

 
6η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(20.04.2017)

Δείτε την πρόσκληση της 6ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη 20 Απριλίου  2017 και ώρα 20:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).


 

 
7η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(11.05.2017)

Δείτε την πρόσκληση της 7ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη 11 Μαΐου  2017 και ώρα 20:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).


 

 
8η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(06.06.2017)

Δείτε την πρόσκληση της 8ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη  6 Ιουνίου  2017 και ώρα 20:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).

 
9η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(27.06.2017)

Δείτε την πρόσκληση της 9ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη  27 Ιουνίου  2017 και ώρα 20:00 , στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).


 

 
1η Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(06.07.2017)

Δείτε την πρόσκληση της 1ης Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη  6 Ιουλίου  2017 και ώρα  20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).


 
10η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(25.07.2017)

Δείτε την πρόσκληση της 10ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη  25 Ιουλίου  2017 και ώρα 20:00  , στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).


 

 
11η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(31.08.2017)

Δείτε την πρόσκληση της 11ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη  31 Αυγούστου 2017 και ώρα 20:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).

 
2η Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(28.09.2017)

Δείτε την πρόσκληση της 2ης Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη  28 Σεπτεμβρίου και ώρα  19:00  , στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).


 

 
12η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(28.09.2017)

Δείτε την πρόσκληση της 12ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου  2017 και ώρα 20:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).


 

 
13η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(12.10.2017)
Πέμπτη, 05 Οκτώβριος 2017 13:44

Δείτε την πρόσκληση της 13ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου  2017 και ώρα 19:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).


 

 
14η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(02.11.2017)
Τετάρτη, 25 Οκτώβριος 2017 14:04

Δείτε την πρόσκληση της 14ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου  2017 και ώρα 20:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).


 

 
15η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(21.11.2017)
Παρασκευή, 17 Νοέμβριος 2017 13:24

Δείτε την πρόσκληση της 15ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 21 Νοεμβρίου  2017 και ώρα 19:00,  στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).


 

 
3η Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(21.11.2017)

Δείτε την πρόσκληση της 3ης Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 21 Νοεμβρίου  2017 και ώρα 21:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).


 

 
16η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(07.12.2017)
Παρασκευή, 01 Δεκέμβριος 2017 14:57

Δείτε την πρόσκληση της 16ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη  7 Δεκεμβρίου  2017 και ώρα 20:00,  στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).


 

 
17η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(19.12.2017)
Παρασκευή, 15 Δεκέμβριος 2017 14:12

Δείτε την πρόσκληση της 17ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη  19 Δεκεμβρίου  2017 και ώρα 20:00,  στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).

 
2η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (29.03.2011) | Εκτύπωση |
Πέμπτη, 31 Μάρτιος 2011 09:47

 

 2η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ έτους 2011

 069/2011ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2011 
 
6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (14.04.2011)
Παρασκευή, 29 Απρίλιος 2011 10:55

070/2011 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 44/2001 Π.Δ.Σ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Η ΜΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011. 
071/2011ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΕΚΛΙΠΟΝΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΠΕΡΠΑΤΑΡΗ ΧΡΗΣΤΟ. 
072/2011ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. 
073/2011 ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΑΕΔ. 
074/2011ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΣΔΚΝΑ. 
075/2011ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. (ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ).  
076/2011ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Η ΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011». 
077/2011 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.  287 /2006  Π.Δ.Σ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 1993 
078/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
079/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
080/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 5ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
081/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 4ου   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
082/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3ου & 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
083/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3ου & 8ου  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
084/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 4ου   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
085/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2ΟΥ , 12ΟΥ  & 17ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
086/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
087/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 6ου  & 7ου  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
088/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 9ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
089/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
090/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
091/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 5ου  & 11ου  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
092/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 9ου   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
093/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10ου   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
094/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13ου   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
095/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & 1ου  ΛΥΚΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
096/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2ου  & 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
097/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3ου   ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
098/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2ου   ΛΥΚΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
099/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3ου   ΛΥΚΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
100/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 4ου   ΛΥΚΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
101/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 5ου   ΛΥΚΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
102/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 8ου   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & 15ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
103/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1ου   & 16ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
104/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 14ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
105/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1ου ΕΠΑΛ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
106/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
107/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010. 
108/2011 ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ 5.176,00€ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ. 
109/2011ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ 116.031,89 €  (Α΄ ΔΟΣΗ) ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011. 
110/2011 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΙΜΩΝ  ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2009- 2010 
111/2011 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ. 
112/2011 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΑΦΗΣ. 
113/2011 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΗΜΟΤΗ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΟΣΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΑΦΟ. 
114/2011 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ. 
115/2011 ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ. 
116/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: " ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ". 
117/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: " ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2008". 
118/2011 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 2010" 
119/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ". 
120/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΘΕΤΙΔΟΣ – ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ. 


 
7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (03.05.2011) | Εκτύπωση |
Δευτέρα, 09 Μάιος 2011 10:44

 121/2011ΕΚΛΟΓΗ  ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ.
 122/2011ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
 123/2011ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.
 124/2011ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Θ. ΠΕΤΡΑΣ.
 125/2011ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ  ΑΡ. 20/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ ΓΙΑ "ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ ΣΤΗ ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ" 
 126/2011ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ "ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ" ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ 
 127/2011ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΤΗΣ ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ ΕΤΟΥΣ 2011. 
 128/2011ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 
 129/2011ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ" 

 


 
8η Τακτική Συνεδρίαση (10.05.2011) | Εκτύπωση |
Δευτέρα, 16 Μάιος 2011 09:20

130/2011 ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 40ΩΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
131/2011 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ. 
132/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ. 
133/2011 ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 3756/2009 
134/2011 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ. 
135/2011ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ. 
136/2011ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΜΑΣ. 
137/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ (Ζ΄ ΦΑΣΗ)» 
138/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2010» 
139/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ». 
140/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 2008». 
141/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ  Η ΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΚΑ  4775 ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ Κ. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΕΠΙ  ΤΗΣ ΟΔΟΥ  ΚΥΠΡΟΥ 100 
142/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ  Η ΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΖΗ 3668 ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ  ΚΑΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙ  ΤΗΣ ΟΔΟΥ  ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 25 
143/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ  Η ΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΗΝ 3258 ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ Κ. ΑΓΓΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΕΠΙ  ΤΗΣ ΟΔΟΥ  ΡΟΔΟΥ 126. 
 
9η Τακτική Συνεδρίαση (19.05.2011)

144/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 33ΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. 
145/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ  ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ, ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ. 
146/2011 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 30-7-2008 ΕΩΣ 31-12-2009. 
147/2011 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2010 ΕΩΣ 31-12-2010. 
148/2011 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ & ΚΑΥΣΩΝΑ". 
149/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. 

 
1η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(19.01.2016)

Δείτε την πρόσκληση της 1ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη  19 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου  (Εθν. Αντίστασης 61).


 
2η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(01.02.2016)

Δείτε την πρόσκληση της 2ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει Δευτέρα  1 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 19:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).


 
3η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(16.02.2016)

Δείτε την πρόσκληση της 3ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).


 
4η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(01.03.2016)

 


Δείτε την πρόσκληση της 4ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Τρίτη  1 Μαρτίου 2016 και ώρα 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).

 


 

 
5η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(17.03.2016)

Δείτε την πρόσκληση της 5ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016 και ώρα 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).

 
6η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(31.03.2016)

Δείτε την πρόσκληση της 6ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Πέμπτη  31 Μαρτίου 2016 και ώρα 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).


 

 
7η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(19.04.2016)

 


Δείτε την πρόσκληση της 7ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Τρίτη 19 Απριλίου 2016 και ώρα 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).

 


 

 
8η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(19.05.2016)

Δείτε την πρόσκληση της 8ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Πέμπτη 19 Μαΐου 2016 και ώρα 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).


 

 
9η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(02.06.2016)

Δείτε την πρόσκληση της 9ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Πέμπτη  2 Ιουνίου 2016 και ώρα 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).


 

 
10η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(30.06.2016)

Δείτε την πρόσκληση της 10ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Πέμπτη  30 Ιουνίου 2016 και ώρα 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).


 

 
11η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(20.07.2016)

Δείτε την πρόσκληση της 11ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016 και ώρα 20:00  στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).


 

 
12η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(01.09.2016)

Δείτε την πρόσκληση της 12ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου  2016 και ώρα 20:00   στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).


 

 
13η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(20.09.2016)

Δείτε την πρόσκληση της 13ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου  2016 και ώρα 20:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).


 

 
1η Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(29.09.2016)

Δείτε την πρόσκληση της 1ης Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).

 
14η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(29.09.2016)

Δείτε την πρόσκληση της 14ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου  2016 και ώρα 20:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).

 
15η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(13.10.2016)

Δείτε την πρόσκληση της 15ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου  2016 και ώρα 20:00 , στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).


 

 
16η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(20.10.2016)

Δείτε την πρόσκληση της 16ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου  2016 και ώρα 20:00 , στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).


 

 
17η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(10.11.2016)

Δείτε την πρόσκληση της 17ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 20:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).


 

 

 
18η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(22.11.2016)

Δείτε την πρόσκληση της 18ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 20:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).


 

 
19η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(28.11.2016)

Δείτε την πρόσκληση της 19ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 19:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).


 

 
2η Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(28.11.2016)

Δείτε την πρόσκληση της 2ης Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου  2016 και ώρα  20:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).

 
20η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.(20.12.2016)

Δείτε την πρόσκληση της 20ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 20:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).


 

 


Payday Loans In New Jersey. If you have already decided to take Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

All rights reserved Municipality of Petroupolis 2019 | Designed & Developed By Profile Software