Αρχική Δήμος Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Προσκλήσεις Επιτροπής Π.Ζ.
Προσκλήσεις Επιτροπής Π.Ζ.
5η Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (04.05.2017)

Δείτε την πρόσκληση της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος - Γραφείο Δημάρχου - Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις  04 Μαΐου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 .


 

 
4η Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (04.04.2017)

Δείτε την πρόσκληση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 04 Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:45.


 

 
3η Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (22.03.2017)

Δείτε την πρόσκληση της 3ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος - Γραφείο Δημάρχου - Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις  22 Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:45 μ.μ.


 

 
2η Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (20.02.2017)

Δείτε την πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος - Γραφείο Δημάρχου - Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις  20 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:45 μ.μ.


 

 

 
1η Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (24.01.2017)

Δείτε την πρόσκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 24 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:45 μ.μ.


 

 


Proviron Tabletscash advance . Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

All rights reserved Municipality of Petroupolis 2017 | Designed & Developed By Profile Software