Διαγωνισμοί Έργων
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΚΑΤΩΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ.(18.07.2017)
Τετάρτη, 21 Ιούνιος 2017 08:38

    O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΚΑΤΩΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 451.628,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
    Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών για την αντικατάσταση ολισθηρών και φθαρμένων τμημάτων οδών του οδικού δικτύου του Δήμου Πετρούπολης, τα οποία σήμερα είναι διαστρωμένα με ασφαλτικό ή πλακοστρωμένα. Βρίσκονται δε σε σημεία της πόλης με πολύ μεγάλες κλίσεις (άνω του 15%) και επομένως είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα τμήματα για την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών κατά τους χειμερινούς κυρίως μήνες. Η αντικατάσταση θα γίνει με υλικό, κατάλληλο για την κατασκευή πλήρως αντιολισθηρών μπετοδρόμων.
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑ, με προϋπολογισμό 364.216,25 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Πετρούπολη, οδός Κ. Βάρναλη 67, στις 18 / 07 / 2017 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

 Συνημμένα αναρτώνται τα κάτωθι στοιχεία :
1. Διακήρυξη
2. Τεχνική Έκθεση
3. Προϋπολογισμός
4. Τιμολόγιο μελέτης
T.E.Y.Δ (doc) (pdf)

 

 


 

 

 

 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ.(20.06.2017)

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ», με προϋπολογισμό 320.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την εντατική χρήση των σχολικών κτηρίων, αλλά και προβλήματα στεγανότητας που εμφανίζονται λόγω παλαιότητας των υλικών κατασκευής (κουφώματα, μονώσεις).
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 258.064,47 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Πετρούπολη, οδός Κ. Βάρναλη 67, στις 20 / 06 / 2017 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

Συνημμένα αναρτώνται τα κάτωθι στοιχεία :
1. Διακήρυξη
2. Τεχνική Έκθεση
3. Προϋπολογισμός
4. Τιμολόγιο μελέτης
T.E.Y.Δ (doc) (pdf)

 


 

 
Πρόθεση δημοπράτησης έργου.

Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ», προϋπολογισμού 320.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ για την Α2 τάξη και άνω τάξη Μ.Ε.ΕΠ.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης..


 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ.(21.03.2017)
Παρασκευή, 24 Φεβρουάριος 2017 11:38

O Δήμος Πετρούπολης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ»,  με προϋπολογισμό 1.100.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση των οδοστρωμάτων του υφιστάμενου βασικού οδικού δικτύου του Δήμου Πετρούπολης.

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης, του έργου.
Δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης του έργου.
Δείτε την Τεχνική Περιγραφή του έργου.
Δείτε τον Προϋπολογισμό του έργου.
Δείτε την Τ.Ε.Υ.Δ. του έργου (pdf).
Δείτε την Τ.Ε.Υ.Δ. του έργου (doc).

 


 

 


How Much Dbol To TakePayday Loans In Texas. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Cheap Levitra, but also as part of its analogs.

All rights reserved Municipality of Petroupolis 2017 | Designed & Developed By Profile Software