Διαγωνισμοί Έργων
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΛΕΩΦΟΡΙΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΛΕΩΦΟΡΙΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 880.670,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου Πετρούπολης και η εξοικονόμηση ενέργειας.
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 710.217,74 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Πετρούπολη, οδός Κ. Βάρναλη 67, στις 5/09/2017 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

Συνημμένα αναρτώνται τα κάτωθι στοιχεία:
1. Διακήρυξη
2. Τεχνική Έκθεση
3. Προϋπολογισμός
4. Τιμολόγιο μελέτης
T.E.Y.Δ
5. Τεχνικές Προδιαγραφές
6. Αντιστοίχιση Άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ
7. Προμέτρηση
8. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
9. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων


 

 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΑΙΩΝ (Α’ ΦΑΣΗ)(27.07.2017)
 O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΑΙΩΝ (Α’ ΦΑΣΗ)», με προϋπολογισμό 474.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Αντικείμενο του έργου είναι η διαμόρφωση πεζοδρομίων με εγκατάσταση δημοτικού φωτισμού και εξ’ ολοκλήρου αντικατάσταση οδοστρώματος επί της οδού Ελαιών του Δήμου Πετρούπολης, στο τμήμα από την οδό Πρωταγόρα έως την οδό Ζαλόγγου.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΟΔΟΠΟΙΙΑ  με προϋπολογισμό 382.661,39 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Πετρούπολη, οδός Κ. Βάρναλη 67, στις 27 / 07 / 2017 ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

 Συνημμένα αναρτώνται τα κάτωθι στοιχεία :
1. Διακήρυξη
2. Τεχνική Έκθεση
3. Προϋπολογισμός
4. Τιμολόγιο μελέτης
T.E.Y.Δ


 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΚΑΤΩΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ.(18.07.2017)
Τετάρτη, 21 Ιούνιος 2017 08:38

    O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΚΑΤΩΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 451.628,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
    Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών για την αντικατάσταση ολισθηρών και φθαρμένων τμημάτων οδών του οδικού δικτύου του Δήμου Πετρούπολης, τα οποία σήμερα είναι διαστρωμένα με ασφαλτικό ή πλακοστρωμένα. Βρίσκονται δε σε σημεία της πόλης με πολύ μεγάλες κλίσεις (άνω του 15%) και επομένως είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα τμήματα για την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών κατά τους χειμερινούς κυρίως μήνες. Η αντικατάσταση θα γίνει με υλικό, κατάλληλο για την κατασκευή πλήρως αντιολισθηρών μπετοδρόμων.
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑ, με προϋπολογισμό 364.216,25 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Πετρούπολη, οδός Κ. Βάρναλη 67, στις 18 / 07 / 2017 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

 Συνημμένα αναρτώνται τα κάτωθι στοιχεία :
1. Διακήρυξη
2. Τεχνική Έκθεση
3. Προϋπολογισμός
4. Τιμολόγιο μελέτης
T.E.Y.Δ (doc) (pdf)

 

 


 

 

 

 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ.(20.06.2017)

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ», με προϋπολογισμό 320.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την εντατική χρήση των σχολικών κτηρίων, αλλά και προβλήματα στεγανότητας που εμφανίζονται λόγω παλαιότητας των υλικών κατασκευής (κουφώματα, μονώσεις).
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 258.064,47 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Πετρούπολη, οδός Κ. Βάρναλη 67, στις 20 / 06 / 2017 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

Συνημμένα αναρτώνται τα κάτωθι στοιχεία :
1. Διακήρυξη
2. Τεχνική Έκθεση
3. Προϋπολογισμός
4. Τιμολόγιο μελέτης
T.E.Y.Δ (doc) (pdf)

 


 

 
Πρόθεση δημοπράτησης έργου.

Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ», προϋπολογισμού 320.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ για την Α2 τάξη και άνω τάξη Μ.Ε.ΕΠ.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης..


 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 2
Testosterone E 300cash advance . But at the same time, it acts only with sexual arousal. Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

All rights reserved Municipality of Petroupolis 2017 | Designed & Developed By Profile Software