Αρχική Κ.Ε.Π.
Κ.Ε.Π.


   Tο ΚΕΠ βρίσκεται στην οδό 25ης Μαρτίου 39 & Βαλτετσίου ,τηλέφωνα επικοινωνίας 213-2031800-08
   Το ωράριο λειτουργίας  ΚΕΠ είναι καθημερινά 08:00-14:00 και Σάββατα 08:00-12:00.
  
   Για το διάστημα 06/08/2018 - 17/08/2018 το ωράριο διαμορφώνεται ως εξής: καθημερινά 08:00 – 14:00 ενώ τα Σάββατα 11/08/2018 & 18/08/2018 το ΚΕΠ θα παραμείνει κλειστό.


   Στο ΚΕΠ Πετρούπολης ο πολίτης   προσέρχεται πάντα με επίσημο έγγραφο,ταυτότητα, διαβατήριο άδεια οδήγησης, για:
    • να ενημερωθεί για τις ενέργειες που απαιτούνται για την διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων
    • το γνήσιο της υπογραφής.(Γίνεται σε κάθε Δημόσια Υπηρεσία , Δημαρχείο, Αστυνομικό Τμήμα  κ.λ.π ) Σε περίπτωση που υπάρχει κατάκοιτος,  υπάλληλος του Δήμου  πηγαίνει στο σπίτι, κατόπιν επικοινωνίας με το ΚΕΠ.    
    • να καταθέσει αιτήσεις για τη διεκπεραίωση  1200 και πλέον πιστοποιημένων υποθέσεων αρμοδιότητας του Δήμου Πετρούπολης του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Οι πιστοποιημένες διαδικασίες των ΚΕΠ καθορίζονται μέσω κοινών αποφάσεων (ΚΥΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.
      
Τη διακίνηση των αιτήσεων αναλαμβάνει το ΚΕΠ, το οποίο παραλαμβάνει και την απάντηση .

Διαδικασίες οι οποίες διεκπεραιώνονται,  συχνότερα,  μέσω ΚΕΠ, είναι :
    • Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης και οικογενειακής μερίδας μέσω Εθνικού Δημοτολογίου
    • Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών
    • Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας και μεταδημότευσης
    • Κατάθεση ή ακύρωση αίτησης ετεροδημότη
    • Βεβαίωση κατοικίας
    • Χορήγηση ληξιαρχικής πράξης γέννησης,γάμου και θανάτου
    • Περιοδεύων
    • Έκδοση αντιγράφου πιστοποιητικού ποινικού μητρώου,γενικής χρήσης
    • Χορήγηση πιστοποιητικών από Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο
        ◦ Περί μη λύσεως γάμου
        ◦ Περί φυγόποινου
        ◦ Περί μη πτώχευσης
    • Έκδοση και παραλαβή αντιγράφου άδειας οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής
    • Ανανέωση άδειας οδήγησης
    • Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας
    • Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου οχήματος ή μοτοσυκλέτας
    • Εκτύπωση e-parabolo.
    • Ο.Α.Ε.Δ. Ανανέωση, έκδοση βεβαιώσεων κ.λ.π.  (Όχι εγγραφή )
    • Χορήγηση δελτίου μετακίνησης ΑΜΕΑ  για τα μαζικά μέσα συγκοινωνίας
    • Αίτηση για χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης
    • Βεβαίωση σύνταξης για φορολογική χρήση
        ΙΚΑ
        ΟΓΑ
        ΝΑΤ
    • Αίτηση για προγράμματα ΛΑΕ (Κοινωνικός Τουρισμός ΟΓΑ)
    • Απόδοση  η μεταβολή στοιχείων ΑΜΚΑ
    • Τρίμηνο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων ΟΑΕΕ
    • Βεβαίωση αποδοχών ΟΑΕΕ
    • Βεβαίωση εισφορών ΟΑΕΕ

Αιτήσεις μέσω internet μπορείτε να υποβάλλετε στην ιστοσελίδα http://www.kep.gov.gr

 


 

 


The main criterion for them is your ability to repay any Wisconsin Loans Online, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Εκδηλώσεις

01.10.2018 - 01.10.2018 | 19.00
Αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι
Το Δημοτικό Ωδείο Πετρούπολης παρουσιάζει την εκδήλωση «Αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι»

All rights reserved Municipality of Petroupolis 2019 | Designed & Developed By Profile Software