Συζήτηση στο Δημοτικό συμβούλιο για την παιδεία Εκτύπωση

 


ΠΑΙΔΕΙΑ                                                                            12-12-13

 

     Το κάθε εκπαιδευτικό σύστημα, από άποψη αρχών, σκοπών και λειτουργίας είναι αντανάκλαση της οικονομικής βάσης της κοινωνίας που υπηρετεί. Η βαθιά και πολύπλευρη κρίση του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος, είναι αποτέλεσμα της βαθειάς κρίσης όλου του καπιταλιστικού οικοδομήματος. Στόχος των κρατούντων είναι να κάνουν και την Παιδεία υπηρέτη των συμφερόντων της άρχουσας τάξης στην πιο ακραία της μορφή.
     Οι πάντες φλυαρούν για την κρίση της εκπαίδευσης και ο κάθε υπουργός φτιάχνει τη δική του μεταρρύθμιση εφαρμόζοντας τις «δομικές αναπροσαρμογές» που απαιτούνται, για την καπιταλιστική μεταρρύθμιση του σχολείου, ώστε να είναι πιο καλά προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς. Συνέπεια αυτών των πολιτικών είναι η όλο και αυξανόμενη υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης που απομακρύνει από το θεμιτό στόχο της ολόπλευρης ανάπτυξης των ατόμων και της καλλιέργειας και ανάπτυξης του κριτικού τους πνεύματος. Φτάσαμε στο σημείο να ξεκινούν οι σχολικές χρονιές χωρίς βιβλία, χωρίς εκπαιδευτικούς, με αυξημένο το ωράριο τους, να αποτελούν παρελθόν πλέον οι νέοι διορισμοί, και στη θέση τους να έχουμε απολύσεις, να αυξάνονται τα παιδιά στα τμήματα , να κλείνουν σχολεία αντί να χτίζονται καινούργια, με έναν ΟΣΚ νέας κοπής που περιθάλπει στους κόλπους του ιδιώτες με την μορφή Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
     Σήμερα οι νέοι και οι νέες τόσο απ’ το σχολείο όσο και απ’ άλλες πηγές δέχονται έναν καταιγισμό «γνώσεων», που στην ουσία δεν είναι πραγματικές γνώσεις αλλά «πληροφόρηση». Οι μαθητές καταναλώνουν πληροφορίες χωρίς να μπορούν να κρίνουν, αποστηθίζουν χωρίς να κατανοούν και εκπαιδεύονται χωρίς να μορφώνονται. Η εκπαίδευση όλο και περισσότερο δίνει προτεραιότητα στην ειδική κατάρτιση των νέων, στην όλο και ιδιαίτερη εξειδίκευση της γνώσης με κύριο στόχο την προσφορά του κατάλληλου ειδικού υπαλληλικού προσωπικού στην αγορά εργασίας.
     Ο όγκος της διδακτέας ύλης, τα νέα αναλυτικά προγράμματα, τα φροντιστήρια και οι διαρκείς εξετάσεις δεν οδηγούν νομοτελειακά σε ποιοτικά ανώτερη μόρφωση. Αντίθετα, όπως συχνά διαπιστώνουν οι εκπαιδευτικοί, ακόμα και καλοί μαθητές που περνούν στις εξετάσεις, έχουν σοβαρά γνωστικά κενά, αδυναμία στην κατανόηση κειμένων, στην έκφραση, στη χρήση της γλώσσας, άγνοια βασικών γεγονότων της ιστορίας.
     Η «αξιολόγηση» των εκπαιδευτικών από την άλλη, είναι ένα παλιό σχέδιο, που μπαίνει πλέον σε εφαρμογή. Στα αφτιά κάθε καλοπροαίρετου ανθρώπου, ακούγεται πολύ θετικά η έννοια της «αξιολόγησης», πόσο μάλλον όταν έχει μια εμπειρία από τα τεράστια προβλήματα και τις ελλείψεις στην εκπαίδευση και εύκολα μπορεί να ξεγελασθεί ότι με την «αξιολόγηση» μπορεί κάποια από αυτά να λυθούν. Μέγα λάθος! Η αξιολόγηση δεν έχει στόχο τη λύση προβλημάτων, αλλά τη προσαρμογή των σχολείων -πιο γρήγορα και αποτελεσματικά- σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας, που θα υποβαθμίσει τη μόρφωση, και θα αδειάζει με γρηγορότερους ρυθμούς την τσέπη των γονιών, ενώ συγχρόνως θα ευτελίζει τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών.
     Οι εκπαιδευτικοί θα κρίνονται για τις «τυπικές υπαλληλικές τους υποχρεώσεις», αλλά και για την «επιστημονική και επαγγελματική τους ανάπτυξη», θεωρώντας δεδομένο ότι είναι ευθύνη του ίδιου του εκπαιδευτικού να πληρώσει σε διάφορα προγράμματα για να ανανεώσει τις γνώσεις του, αντί να παρέχει το κράτος οργανωμένη περιοδική επιμόρφωση για όλους τους εκπαιδευτικούς.
    Μέσω της αξιολόγησης, θα λυθεί και το πρόβλημα της ανέχειας των σχολείων. Το κράτος όλο και περισσότερο θα αποποιείται την ευθύνη του να εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία όλων ανεξαιρέτως των σχολείων. Τα στελέχη της εκπαίδευσης  θα πρέπει να βρίσκουν διαχειριστικές λύσεις για να μπορέσουν τα σχολεία να λειτουργήσουν. Λύσεις για τη χρηματοδότηση που δε φτάνει, λύσεις για τους εκπαιδευτικούς που θα λείπουν. Επομένως θα πρέπει να αποδεικνύουν καθημερινά πόσο καλοί «μάνατζερ» είναι.
Το κάθε σχολείο στην αρχή της χρονιάς θα βάζει στόχους και με βάση αυτούς θα αξιολογείται, άρα θα αυτοκατηγοριοποιείται. 
Δεν έχουμε αμφιβολία ότι η κατάκτηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου γενικής μόρφωσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και ειδίκευσης, μέσα από ένα αναβαθμισμένο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, συνδέεται και καθορίζεται από τη λύση του πολιτικού προβλήματος προς όφελος της λαϊκής κοινωνικής πλειοψηφίας.
Αντί να θεωρούμε λοιπόν τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης στο εκπαιδευτικό σύστημα σαν αλλαγές προς τα πίσω, πιο ακριβολογημένα θα τις χαρακτηρίζαμε σαν την αντιδραστική θεώρηση του μέλλοντος, από τη σκοπιά του κεφαλαίου, των μονοπωλίων, της ΕΕ.

Σήμερα στην πόλη μας όσον αφορά την Α΄/βάθμια Εκπαίδευση:
* Έχουμε 17 Νηπιαγωγεία με 748 παιδιά, με μέσο όρο 24 παιδιά ανά τμήμα. Από τα 17 Νηπιαγωγεία τα 14 είναι  σε δημόσια ιδιόκτητα κτίρια ενώ τα άλλα 3 στεγάζονται σε ενοικιαζόμενους ακατάλληλους  χώρους.
* Έχουμε 11 Δημοτικά σχολεία με 3291 παιδιά , με μέσο όρο 22 παιδιά ανά τμήμα, και με το 3ο -6ο Δημοτικά επιτέλους σε πρωινή λειτουργία, μετά από ακάματες και επίμονες προσπάθειες της δημοτικής αρχής. Τα τμήματα που έχουν 25 μέχρι και 28 παιδιά, είναι μία απαράδεκτη κατάσταση, που μας βρίσκει αντίθετους, γιατί αυτό σημαίνει υποβάθμιση στην ικανότητα παροχής γνώσης από τους εκπαιδευτικούς και στη μάθηση των ίδιων των παιδιών.

Όσον αφορά την Β΄/βάθμια Εκπαίδευση:
* Έχουμε 6 γυμνάσια, 5 λύκεια και το ΕΠΑΛ με συνολικά 3998 μαθητές.

     Το κτιριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη μας  στην Α΄/Βάθμια Εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Ξεκινώντας από τα Νηπιαγωγεία, να αναφέρουμε ότι δεν φοιτούν όλα τα παιδιά σε προνηπιακή  τάξη γιατί δεν υπάρχουν αρκετά Νηπιαγωγεία. Ήδη έχουμε ιδρύσει το 18ο και 19ο Νηπιαγωγεία και γίνονται προσπάθειες ώστε το ένα τουλάχιστον να στεγαστεί στο χώρο του 3ου Δημοτικού σχολείου.
*     Στα Δημοτικά σχολεία, έχουν γίνει διάφορες παρεμβάσεις για να γίνουν τμήματα και να καλύψουν τις ανάγκες των εγγεγραμμένων μαθητών. Το 14ο Δημ. Ιλίου, το οποίο βρίσκεται στα διοικητικά μας όρια, έχουμε αιτηθεί να μετονομαστεί σε 14ο Πετρούπολης, ώστε να μας λύσει άμεσα σε κάποιο βαθμό το πρόβλημα των υπερεγγραφών, που φέρνει τους διευθυντές των σχολείων σε απόγνωση, κάθε Σεπτέμβρη.
  
Ποιές είναι οι άμεσες προτεραιότητές μας για την σχολική στέγη:

α) Ολοκλήρωση μέχρι τέλος Γενάρη των 10 αιθουσών στο 3ο-6ο Δημοτικό Σχολείο και αναβάθμιση τους, με προοπτική να γίνει το 6ο Δημοτικό από 6θέσιο  σε 10θέσιο.
β) Ολοκλήρωση μέχρι τέλος Δεκέμβρη των 4 αιθουσών στο 9ο Δημοτικό σχολείο
γ) Δημιουργία του 11ου  Δημοτικού Σχολείου σε χώρο, που έχουμε υποδείξει στον ΟΣΚ (δημόσιο) αφού παρακαμφθούν όλα τα γραφειοκρατικά κωλύματα. Μόνο με την δημιουργία του 11ου  θα λυθεί οριστικά το πρόβλημα της σχολικής στέγης.
δ) Τέλος προχωρούν με αργούς ρυθμούς οι διαδικασίες στα οικόπεδα που έχουμε δεσμεύσει, για την δημιουργία των 3 Νηπιαγωγείων που στεγάζονται σε απαράδεκτα νοικιασμένα κτίρια, που οι αργοί ρυθμοί οφείλονται στους ιδιοκτήτες ή στην αλλαγή του καθεστώτος και στην έλλειψη προσωπικού στον ΟΣΚ.

Η Δημοτική αρχή της Λαϊκής Συσπείρωσης από την πρώτη μέρα που ανέλαβε, έθεσε πρώτη προτεραιότητα τα ζητήματα της σχολικής στέγης . Πραγματοποιούμε  δεκάδες συναντήσεις με τον ΟΣΚ και τους αρμόδιους, προκειμένου να έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Η δημιουργία σχολείων και όχι το κλείσιμο ή οι συγχωνεύσεις είναι το πρόγραμμα που υλοποιούμε με την στήριξη του δημοτικού μας συμβουλίου.

* Μέσα σ΄ όλα αυτά τα προβλήματα να προσθέσουμε και τις πενιχρές χρηματοδοτήσεις για λειτουργικά έξοδα των σχολείων: 660.000 ευρώ το 2008, 680.000 ευρώ το 2009, 370.000 ευρώ το 2010, 390.000 ευρώ το 2011, 250.000 ευρώ φέτος και πέρυσι.

* Για συντήρηση των σχολείων  100.000 ευρώ το 2011, 0,00 ευρώ το 2012, 80.000 φέτος, 320.000 ευρώ για το 2014 (εκ των οποίων τα 150.000 τα βάζει ο Δήμος) και 400.000 που διεκδικούμε από τον ΟΣΚ.

      Παρ΄ όλα αυτά με τα πενιχρά μέσα που διαθέτουμε και το λίγο τεχνικό προσωπικό, βρισκόμαστε καθημερινά στο πλευρό και στη διάθεση των σχολείων, προκειμένου να ικανοποιούνται οι άμεσες ανάγκες τους.
Από κανένα σχολείο δε λείπει η θέρμανση, η γραφική ύλη, τα υλικά καθαριότητας και υγιεινής. Η παρέμβασή μας για να μην χρεώνονται τα σχολεία με φόρο πετρελαίου, δεν βρήκε καμία ανταπόκριση από τους αρμόδιους.
Τα συνεργεία μας καλύπτουν κατά το δυνατόν μικροεπισκευές και συντηρήσεις των κτιρίων, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν οι σύλλογοι γονέων και οι μαθητές με τις καλλωπιστικές -εικαστικές- εθελοντικές, αλλά με τόσο μεράκι παρεμβάσεις τους, στους χώρους των σχολείων.
Επιμορφωτικά σεμινάρια παρέχονται δωρεάν σε γονείς και εκπαιδευτικούς, το Δημοτικό μας Ωδείο προσφέρει δωρεάν μουσική προπαιδεία σε όλα τα νηπιαγωγεία, και ο συμβουλευτικός σταθμός δίνει χέρι βοηθείας και στήριξης στους εκπαιδευτικούς για τη σωστή αντιμετώπιση, προβλημάτων που προκύπτουν στη σχολική ζωή.
     Προγεύματα μοιράστηκαν τα δύο προηγούμενα χρόνια σε άπορα παιδιά, από το Δήμο μέσω των κυλικείων ενώ φέτος τα προσφέρει ο Δήμος , μέσω των ενοριών.
Η ζωή καθημερινά αποδεικνύει ότι ο αγώνας για βαθιές αλλαγές στην παιδεία, σε όφελος του λαού για αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν, υποχρεωτική και 14χρονη  αναβαθμισμένη ποιοτικά εκπαίδευση, χωρίς φραγμούς και εμπόδια, είναι στενά δεμένος με τον αγώνα για έναν άλλο δρόμο κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης, που στον πυρήνα του δε θα βρίσκεται η λογική τού πώς θα μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους οι λίγοι, αλλά πώς θα επιτευχθεί η ευημερία όλων. Γι' αυτό πιστεύουμε και παλεύουμε, η κατεύθυνση, το περιεχόμενο και οι όροι εκπαίδευσης των νέων ανθρώπων του λαού μας να μην καθορίζονται από την "αγορά", και την "ιδιωτική πρωτοβουλία". Να μην αποτελεί η παιδεία ευθύνη μόνο κάποιων "ειδικών", αλλά να γίνει υπόθεση της εργατικής τάξης, της νεολαίας, του λαού μας.
Η Δημοτική αρχή της Λαϊκής Συσπείρωσης θεωρεί αναγκαία τη δημιουργία ενός αγωνιστικού και οργανωμένου μετώπου, που να αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους μαθητές, τα ταξικά σωματεία, τους φορείς της πόλης μας, και την Δημοτική αρχή , για την υπεράσπιση της αποκλειστικά Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας, έτσι όπως την οραματίζεται ο λαός. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε άλλη υποβάθμιση της ζωής μας και της ζωής των παιδιών μας.
Να περάσουμε στην αντεπίθεση διεκδικώντας όλα αυτά που μας ανήκουν.
Το χρωστάμε στα παιδιά μας, για να μπορέσουν να βρουν διέξοδο τα όνειρά τους, για να ζήσουν σε μία άλλη κοινωνία, που θα τους παρέχει όλα όσα δικαιούνται.    

      
Παλεύουμε και διεκδικούμε με το λαϊκό κίνημα:

- Καμία κατάργηση-συγχώνευση σχολείου
- Καμία ιδιωτικοποίηση, καμία εκχώρηση δημόσιων, κοινωνικών υπηρεσιών και οργανισμών στους επιχειρηματικούς ομίλους.
- Δημόσια στέγη για όλες τις σχολικές μονάδες.
- Κανένα σχολείο χωρίς εκπαιδευτικούς και βιβλία.
- Όχι στη κατηγοριοποίηση των σχολείων.
- Χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών, βάσει των αναγκών.
- Χρηματοδότηση των Δήμων για να παρέχουν ένα μικρογεύμα στους μαθητές.
- Ναι στη αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν, υποχρεωτική και 14χρονη αναβαθμισμένη ποιοτικά εκπαίδευση, χωρίς φραγμούς και εμπόδια.
- Όχι στην παραπέρα ισχυροποίηση της παραπαιδείας των φροντιστηρίων, με τον συνυπολογισμό του βαθμού από την Α' τάξη, που οδηγεί τις οικογένειες των μαθητών σε οικονομική αιμορραγία, αλλά διαδικασίες για κατάργησή της.
- Καμία διαθεσιμότητα – καμία απόλυση. Ναι στους νέους διορισμούς. Επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων. Σταθερή, μόνιμη δουλειά για όλους.
- Αυξήσεις κι όχι μειώσεις στους μισθούς.
- Καμία αύξηση στο ωράριο των εκπαιδευτικών
- Το πτυχίο να είναι η μοναδική προϋπόθεση για το επάγγελμα.

 


 

Τελευταία Ενημέρωση ( Πέμπτη, 23 Ιούλιος 2015 12:48 )
  Πίσω payday loans direct . Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.