Παιδεία Εκτύπωση

 

  Πολλά έχουν κατά καιρούς ειπωθεί για το ζήτημα της διά βίου μάθησης, της κατάρτισης, για την κοινωνία της γνώσης. Παρουσιάζεται ως «φάρμακο» ενάντια στην ανεργία, ως «λύση» στο πρόβλημα του ολοένα και αυξανόμενου αριθμού νέων που εγκαταλείπουν ακόμη και τη βασική εκπαίδευση, ως «ορόσημο» στην παραπέρα ανάπτυξη της κοινωνίας.
Η διά βίου μάθηση βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τη γενίκευση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Δεν πρόκειται για προσπάθεια «άμβλυνσης των ανισοτήτων στην εκπαίδευση» ή προσπάθεια αντιμετώπισης των «αποκλεισμών» στην εκπαίδευση ή προσπάθεια να δοθεί μια «κοινωνική ευκαιρία στη ζωή ενός ανθρώπου».Η θέση των εκπροσώπων της αστικής τάξης για τη διά βίου μάθηση, δεν έχει καμία σχέση με τις αντικειμενικές απαιτήσεις που δημιουργεί σήμερα η ραγδαία τεχνολογική, επιστημονική, κλπ. εξέλιξη.
Και αυτό γιατί σήμερα εντονότερα από ποτέ προωθούνται μέτρα που εντείνουν τον «αποκλεισμό» χιλιάδων παιδιών από την εκπαίδευση. Η ολοένα και διευρυνόμενη ιδιωτικοποίηση της Παιδείας που ξεκινά από την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, φτάνοντας στην Τριτοβάθμια, τα δίδακτρα που μπαίνουν σε Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά, τα βιβλία που καλείται σήμερα να πληρώσει η εργατική οικογένεια, η παραπαιδεία που με τη μορφή των φροντιστηρίων θεωρείται συνυφασμένη με την εκπαιδευτική δραστηριότητα, τα τεράστια έξοδα που καλείται να καλύψει η οικογένεια ενός σπουδαστή - φοιτητή στην επαρχία, παράλληλα με την ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη να βγαίνει ένα παιδί σήμερα νωρίτερα στην παραγωγή, είναι οι αιτίες του «αποκλεισμού».
Με βάση τα μέτρα για τη διά βίου μάθηση και κατάρτιση, το δικαίωμα στη γνώση αφαιρείται, θυσιάζεται στο βωμό της πολυδιάσπασης της γνώσης. Και στο κάτω - κάτω της γραφής, από πότε οι κατακερματισμένες και παροδικές γνώσεις, οι δεξιότητες, που ανά πάσα στιγμή αντικαθίστανται από νέες με βάση τις ανάγκες των κεφαλαιοκρατών, μπορούν να θεωρηθούν εφάμιλλες της γνώσης;
Το δικαίωμα στη γνώση, το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, αναδεικνύουν την αναγκαιότητα του άλλου δρόμου ανάπτυξης όπου στο επίκεντρο αυτής της ανάπτυξης βρίσκονται οι πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων, κόντρα στα συμφέροντα και τα κέρδη των βιομηχάνων, των εφοπλιστών και των τραπεζιτών.


      Από τη θέση της διοίκησης του Δήμου Πετρούπολης, απαιτούμε:


- τη κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών αναγκών από τον κρατικό προϋπολογισμό για την  κατοχύρωση δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες
- τη κατασκευή των σχολικών κτιρίων αποκλειστικά από τον ΟΣΚ, ενάντια στις Συμπράξεις Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα
- τη κατάργηση γενικά κάθε μορφής ιδιωτικής εκπαίδευσης και ιδιωτικού παραεκπαιδευτικού κυκλώματος φροντιστηρίων και κατάρτισης
- την οικονομική και κοινωνική στήριξη της λαϊκής οικογένειας ώστε να απαλειφθεί το φαινόμενο της παιδικής και εφηβικής εργασίας, που συνεπάγεται τη σχολική αποτυχία και διαρροή
- τη δημιουργία βιβλιοθηκών σε κάθε σχολείο
- την εργασιακή, οικονομική και επιστημονική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, που πρέπει να είναι μόνιμοι και με ενιαία εργασιακά δικαιώματα

 Θέλουμε σχολείο κοινό για όλους τους νέους, με ενιαίο πρόγραμμα, ενιαία - σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και ενιαία - δωρεάν βιβλία, ενιαία διοίκηση και λειτουργία.
 Παλεύουμε ώστε η επιστήμη να γίνει σύμμαχος του λαού και το σχολείο να διαπλάθει όχι καλούς υπηρέτες, αλλά ανθρώπους με προσωπικότητα και συνειδητούς ρυθμιστές της ζωής τους, για ζωή με δικαιώματα, και ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση και στη δουλειά.

 


 

  Πίσω The majority of financial loan companies provide the service of getting North Carolina Loans Online for U.S. citizens. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra Without Prescription influence on blood clots.