Αρχική Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Δωρεάν παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων των πλατειών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κατά την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων- Πρωτοχρονιάς (01/12/2016 έως 10/01/2017)

Δωρεάν παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων των πλατειών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κατά την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων- Πρωτοχρονιάς (01/12/2016 έως 10/01/2017)
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Για την δωρεάν παραχώρηση των  κοινόχρηστων  χώρων των πλατειών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κατά την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων- Πρωτοχρονιάς (01/12/2016 έως 10/01/2017).

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ύστερα από την υπ’ αριθ. 37/2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ., και την υπ΄ αριθ. 259/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πετρούπολης, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην δωρεάν παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων των πλατειών Ηρώ, Αγίου Δημητρίου & Ηρώων Αγωνιστών 1821, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 259 παρ. 6 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006 τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων», για τη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων, εγκατάσταση ψυχαγωγικών μηχανημάτων κ.λ.π. κατά την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων Πρωτοχρονιάς και για το χρονικό διάστημα από 01/11/2016 έως 10/01/2017.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: Αναφέρουμε ενδεικτικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Κατάλογο των ψυχαγωγικών μηχανημάτων που θα τοποθετηθούν με τα απαραίτητα πιστοποιητικά
    καταλληλότητας και νόμιμες εγκρίσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο και τις σχετικές διατάξεις
3. Κατάλογο τιμήματος χρησιμοποίησης των ψυχαγωγικών μηχανημάτων από τους πολίτες
4. Τοπογραφική αποτύπωση τοποθέτησης των ψυχαγωγικών μηχανημάτων

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση για τις σχετικές προϋποθέσεις και να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση: Δωδεκανήσου 78 και Κρήτης, τηλ: 2105066955) στην αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων κ. Καρεκλά Αικατερίνη, καθημερινά από 11:00-15:00. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών είναι για το χρονικό διάστημα από 11/11/2016 έως και 15/11/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μετά την σχετική έγκριση της αίτησής τους από το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ., υποχρεούνται να προβούν σε όλες τις σχετικές ενέργειες για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ., στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια».


                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                    ΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  Πίσω Anderol MedicationIllinois Loans Online should not be obtained by people who do not have the capacity to repay the lenders. There are also a lot of other privileges for return customers. Men buy Viagra Gold online not to wait till the lucky event happens but to enjoy each sex act because Viagra effect lasts up to 36 hours!

Εκδηλώσεις

07.07.2017 - 07.07.2017 | 21.30
«ΜΠΑΜΠΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ…»
Οι πρώην «φίλοι» του μπαμπά είναι λίγο… κάπως!
Μία μοιρολογίστρα θέλει σώνει


All rights reserved Municipality of Petroupolis 2017 | Designed & Developed By Profile Software